Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Nieuws

28 november 2017
Windenergieplannen geholpen door milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage helpt overheden bij het maken van plannen voor windenergie op land. Zo kan het instrument ingezet...

1 november 2017
Onderzoek naar MER Schiphol

Naast de milieueffectrapportage van de luchthaven Lelysstad wordt ook die van Schiphol opnieuw onderzocht. Staatssecreta...

12 oktober 2017
Zes bestemmingswijzigingen Natura2000-gebieden Gelderland

De provincie Gelderland heeft op verzoek van gemeenten de bestemming voor een aantal gronden in Natura2000-gebieden gewi...

31 augustus 2017
Frisse wind voor en door mer

De tweejaarlijkse IenM mer-dag, dé landelijke dag voor planvorming en milieueffectrapportage staat dit jaar in het teke...

6 juni 2017
Omgevingscollectief concretiseert invoering Omgevingswet

Het Omgevingscollectief wil de invoering van de Omgevingswet gaan versnellen. Het collectief bestaat uit Antea Group, Ce...

5 juni 2017
Lucht Rotterdam schoner door maatregelen

De maatregelen om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren hebben effect. Zo is de uitstoot van roet in ruim een jaa...

11 mei 2017
Mer-dag I&M

10 oktober wordt de tweejaarlijkse IenM mer-dag gehouden. Op deze dag worden de kansen en mogelijkheden voor m.e.r. onde...

11 april 2017
Mestbeleid niet effectief

Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon opp...

3 april 2017
Digitaal MER flinke verbetering

De Commissie vindt dat ontsluiting in de vorm van een website en het gebruik van moderne presentatietechnieken kansen bi...

9 maart 2017
Veel dijkversterkingen Noord-Holland

In Noord-Holland worden verschillende dijken de komende jaren versterkt. Bij dijkversterkingsprojecten benut de provinci...

7 maart 2017
Te weinig kennis schaliegas voor verantwoord besluit

De Commissie m.e.r. heeft de milieueffectrapporten voor de Structuurvisie Ondergrond en Schaliegas beoordeeld. Onder...

20 januari 2017
Nieuwe Wet natuurbescherming in werking

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Hierin zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de ...

17 januari 2017
Commissie m.e.r. krijgt internationale prijs

De Commissie voor milieueffectrapportage heeft de Institutional Award 2017 gekregen van de International Association for...

16 december 2016
Onderzoek naar windmolens A16 in grensgebied

De provincie Noord-Brabant start in januari 2017 een onderzoek naar de milieueffecten van windmolens aan weerszijden van...

7 december 2016
Meerwaarde participatie voor m.e.r.

De meerwaarde van participatie ontstaat als het vragen, zorgen en ideeën oplevert voor milieueffectrapportage. Ande...

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren