Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Nieuws

5 juni 2017
Lucht Rotterdam schoner door maatregelen

De maatregelen om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren hebben effect. Zo is de uitstoot van roet in ruim een jaa...

11 mei 2017
Mer-dag I&M

10 oktober wordt de tweejaarlijkse IenM mer-dag gehouden. Op deze dag worden de kansen en mogelijkheden voor m.e.r. onde...

11 april 2017
Mestbeleid niet effectief

Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon opp...

3 april 2017
Digitaal MER flinke verbetering

De Commissie vindt dat ontsluiting in de vorm van een website en het gebruik van moderne presentatietechnieken kansen bi...

9 maart 2017
Veel dijkversterkingen Noord-Holland

In Noord-Holland worden verschillende dijken de komende jaren versterkt. Bij dijkversterkingsprojecten benut de provinci...

7 maart 2017
Te weinig kennis schaliegas voor verantwoord besluit

De Commissie m.e.r. heeft de milieueffectrapporten voor de Structuurvisie Ondergrond en Schaliegas beoordeeld. Onder...

20 januari 2017
Nieuwe Wet natuurbescherming in werking

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Hierin zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de ...

17 januari 2017
Commissie m.e.r. krijgt internationale prijs

De Commissie voor milieueffectrapportage heeft de Institutional Award 2017 gekregen van de International Association for...

16 december 2016
Onderzoek naar windmolens A16 in grensgebied

De provincie Noord-Brabant start in januari 2017 een onderzoek naar de milieueffecten van windmolens aan weerszijden van...

7 december 2016
Meerwaarde participatie voor m.e.r.

De meerwaarde van participatie ontstaat als het vragen, zorgen en ideeën oplevert voor milieueffectrapportage. Ande...

15 november 2016
Europees schot voor de boeg inzake PAS?

Op 21 juli 2016 heeft het Europese Hof van Justitie in het “arrest Orleans” een uitspraak gedaan die een ind...

12 oktober 2016
Commissie waarschuwt voor verschraling m.e.r.

De Commissie m.e.r. pleit er voor het instrument m.e.r. maximaal in te zetten om de doelen van de Omgevingswet te onders...

6 september 2016
Natura 2000-netwerk belangrijk voor veel Europese soorten

Natura 2000 is zeer belangrijk voor vogels, vlinders en planten. Dat blijkt uit onderzoek van een onderzoeksteam ui...

6 september 2016
Berekening geluidwinst Schiphol moet beter

De Commissie m.e.r. heeft de rekenvoorschriften beoordeeld waarmee Schiphol de geluidwinst bij wijzigen van de start- en...

6 september 2016
Vinex niet voor herhaling vatbaar

Nederland heeft tussen nu en 2040 ongeveer één miljoen nieuwe woningen nodig. Maar die moeten niet gebouwd wor...

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren