Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Nieuws

7 december 2016
Meerwaarde participatie voor m.e.r.

De meerwaarde van participatie ontstaat als het vragen, zorgen en ideeën oplevert voor milieueffectrapportage. Ande...

15 november 2016
Europees schot voor de boeg inzake PAS?

Op 21 juli 2016 heeft het Europese Hof van Justitie in het “arrest Orleans” een uitspraak gedaan die een ind...

12 oktober 2016
Commissie waarschuwt voor verschraling m.e.r.

De Commissie m.e.r. pleit er voor het instrument m.e.r. maximaal in te zetten om de doelen van de Omgevingswet te onders...

6 september 2016
Natura 2000-netwerk belangrijk voor veel Europese soorten

Natura 2000 is zeer belangrijk voor vogels, vlinders en planten. Dat blijkt uit onderzoek van een onderzoeksteam ui...

6 september 2016
Berekening geluidwinst Schiphol moet beter

De Commissie m.e.r. heeft de rekenvoorschriften beoordeeld waarmee Schiphol de geluidwinst bij wijzigen van de start- en...

6 september 2016
Vinex niet voor herhaling vatbaar

Nederland heeft tussen nu en 2040 ongeveer één miljoen nieuwe woningen nodig. Maar die moeten niet gebouwd wor...

11 juli 2016
Duurzame energie in het landschap

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een handreiking gepubliceerd die laat zien hoe gemeenten en provincies b...

7 juni 2016
Daling adviezen Commissie m.e.r.

In 2015 zette de daling in aantal adviezen van de Commissie m.e.r. door. De Commissie bracht circa 25% minder adviezen u...

4 mei 2016
Randstadprovincies willen meer invloed in Europa

Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland willen meer invloed uitoefenen op Europees beleid dat belangrijk is voor de...

22 april 2016
Groningse Omgevingsvisie aandacht voor duurzame energie en erfgoed

Met de nieuwe Omgevingsvisie wil de provincie Groningen meer ruimte bieden aan gemeenten en waterschappen, en kiest voor...

15 april 2016
Nieuwe wet voor milieuvergunningen en toezicht

Sinds gisteren is de wet VTH in werking waarin het vernieuwde milieutoezicht is vastgelegd. Deze wet legt de basis voor ...

8 april 2016
Nederland moet toppositie mainports versterken

Nederland moet de positie van de mainports Rotterdam en Schiphol, die mede de basis vormen voor onze welvaart, versterke...

23 maart 2016
Waterschappen en Rijk ondertekenen Green Deal Energie

De waterschappen gaan nog meer werk maken van het opwekken van duurzame energie, zoals biogas, windenergie, zonne-energi...

10 maart 2016
Steden helpen elkaar met klimaatadaptatie

Deze week sluiten vijf steden en drie waterschappen een overeenkomst om samen te experimenteren met een klimaatbestendig...

11 februari 2016
Veel vraag naar ontwikkelingsruimte PAS

Sinds de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn er landelijk zo’n 1.600 vergunningaanvragen...

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren