Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Nieuwsbrief januari 2022

28 januari 2022

*|MC:SUBJECT|*

Werk je met planvorming en effectstudies? Houd je kennis scherp met Toets-online: het kennisplatform met gratis toegang tot inhoudelijke artikelen en actuele informatie over ontwikkelingen in ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies. Suggesties voor artikelen en eigen bijdrages graag mailen naar toets@aeneas.nl
Toets is al sinds 1993 hét kennisplatform over ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies, zoals milieueffectrapportages of ruimtelijke onderbouwingen.

Een goed omgevingsplan (begint) met milieueffectrapportage

Dat is het motto van een handreiking die de VNG en de Commissie voor de milieueffectrapportage samen hebben gemaakt. De handreiking helpt bestuurders en planmakers om milieueffectrapportage te benutten bij het maken van een omgevingsplan (de opvolger van bestemmingsplannen en lokale verordeningen). Lees meer
 

Webcollege biedt handvatten voor mer-beoordeling onder de Omgevingswet

Hoe werkt de mer-beoordeling voor projecten onder de Omgevingswet? En hoe voert u als bevoegd gezag de mer-beoordeling goed uit? In dit webcollege geeft Gosewien van Eck, adviseur milieueffectrapportage bij Rijkswaterstaat en bij de helpdesk van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO), u handvatten om de mer-beoordeling goed uit te kunnen voeren. Lees meer

Nieuiwe pagina's geluid in Atlas van de Leefomgeving

De themapagina's van geluid zijn ge-updatet. De pagina over stiltegebieden is aangevuld met soundscaping in de stad. Een ander nieuw onderwerp is 'trillingen' in het subthema Treinverkeer. Tevens is een nieuwe kaart toegevoegd: geluid van windturbines. Lees meer

Nieuwe kaarten over Toxische stoffen in oppervlaktewater

In de Atlas Natuurlijk Kapitaal geven zes nieuwe kaarten een beeld van de toxische druk van giftige stoffen en stoffenmengsels in het Nederlandse oppervlaktewater. De aanwezigheid van toxische stoffen in het oppervlaktewater is een belangrijke belemmering voor het behalen van waterkwaliteitsdoelen. De kaarten tonen door de ruimtelijke variatie wáár en waartegen de waterbeheerder maatregelen zou moeten prioriteren om de waterkwaliteit te verbeteren. Lees meer

VVM activiteit: Omgevingswet en MER

Vanaf 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf die datum worden de nieuwe instrumenten gebruikt zoals: Visie, Programma, Plan, Projectbesluit. Hiervoor worden MER'ren gemaakt. Wat gaat er daardoor veranderen aan het MER. Tijdens deze activiteit op 5 april wordt dit geïllustreerd vanuit projecten in de praktijk voor de verschillende instrumenten: omgevingsvisie, -programma en - plan. Vooraf wordt ingegaan op de wijzigingen voor MER vanwege de Omgevingswet. Lees meerThis email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren