Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Colofon

Colofon

Colofon Toets

 

De theorie en vooral de praktijk van onderzoek ter voorbereiding op grote projecten en plannen. Dat staat centraal in het onafhankelijk online platformToets.Toets belicht actuele ontwikkelingen op het gebied van effectrapportages vanuit een praktische invalshoek. Voor mensen die zich beroepshalve met diverse vormen van effectrapportage bezighouden, is Toets een onmisbare informatiebron en spreekbuis.

 

Hoofdredacteur

Karin van der Wel

 

Bureau-, eind-, webredactie en lezersmarketing

Yvette Vierhout

 

Advertentieverkoop

Leo Nijs
l.nijs@aeneas.nl
073-2051026

 

Publicatievoorwaarden

Het verlenen van toestemming tot publicatie in Toets houdt in het aanvaarden van de algemene publicatievoorwaarden van de uitgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Eventuele algemene leveringsvoorwaarden van de auteur zijn niet van toepassing, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De algemene publicatievoorwaarden van de uitgever worden verondersteld genoegzaam bij de auteur bekend te zijn. Zij worden op aanvraag ter beschikking gesteld.

 

Hoewel de grootst mogelijke zorg wordt besteed aan de inhoud van het blad, zijn redactie en uitgever van Toets niet aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard ook, die het gevolg zijn van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie in deze uitgave.

 

Niet altijd kunnen rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal worden achterhaald. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met de uitgever.

 

Toets wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen, e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of inkoopvoorwaarden. Deze liggen bij de redactie ter inzage en zijn op te vragen.

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren