over planvorming en effectstudies

Adverteren bij Toets

 

Formule

Toets brengt u volledig op de hoogte van de theorie en vooral de praktijk van onderzoek ter voorbereiding op besluitvorming. Op de website komt een breed aantal onderwerpen ter sprake: milieueffectrapportage, strategische milieubeoordeling, natuurtoets (Vogel- en Habitatrichtlijn, Natura 2000), watertoets, maatschappelijke kosten-batenanalyse en luchtkwaliteittoets. Een belangrijk aandachtspunt is steeds hoe al deze toetsen in de praktijk goed op elkaar zijn af te stemmen.

 

Adverteren?

Neem voor advertentietarieven en advies op maat contact op met:

Stefan Terpstra
s.terpstra@aeneas.nl
073-2051023

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren