Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Nieuwsbrief september 2021

9 september 2021

Lees de nieuwsbrief van Toets hier

*|MC:SUBJECT|*

Werk je met planvorming en effectstudies? Houd je kennis scherp met Toets-online: het kennisplatform met gratis toegang tot inhoudelijke artikelen en actuele informatie over ontwikkelingen in ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies. Suggesties voor artikelen en eigen bijdrages graag mailen naar toets@aeneas.nl
Toets is al sinds 1993 hét kennisplatform over ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies, zoals milieueffectrapportages of ruimtelijke onderbouwingen.

De bodem is veel meer dan verontreiniging

Milieueffectrapporten worden steeds breder en kennen vaker een integrale aanpak. Dit geldt voor allerlei thema's zoals gezondheid, natuur, water, energie en klimaat. Ook voor het thema bodem en ondergrond is een stap naar een meer integrale aanpak nodig. Op dit moment wordt in de rapporten vooral nog naar de chemische bodemkwaliteit gekeken. Het is tijd voor verandering. Lees meer
 

Save the date: 25 november Milieueffectrapportage nu en in de toekomst

De leefomgeving voor mens en natuur is een van de grote onderwerpen van dit moment. Dagelijks zijn er discussies over klimaat, gezondheid, stikstof en de natuur die onder druk staat. Nederland staat voor uitdagingen die ruimte en transities vragen: één miljoen extra woningen, mobiliteit en de energie-transitie. Hoe blijft Nederland leefbaar? Lees meer
 

Nuancering referentiesituatie bij bestemmingsplannen

De Raad van State heeft 1 september 2021 een belangrijke uitspraak gedaan die voor de gebiedsontwikkelingspraktijk van groot belang is. De Raad van State overweegt dat (bijvoorbeeld) agrarisch gebruik wat is beëindigd met het oog op een bepaalde (nieuwe) ruimtelijke ontwikkeling, meegenomen mag worden als onderdeel van de referentiesituatie, mits onomstotelijk vaststaat dat de activiteit uitsluitend is beëindigd ten behoeve van de ontwikkeling die het plan mogelijk maakt. Lees meer

VVM-sectie milieueffectrapportage zoekt nieuwe leden.

Voor uitbreiding van de sectie milieueffctrapportage zijn wij op zoek naar bestuursleden. Bij voorkeur leden vanuit de wetenschap of leden die internationaal actief zijn in het werkveld van m.e.r..
Het doel van de VVM-sectie m.e.r. is bijdragen aan de kwaliteit van de uitoefening van m.e.r. en aan een goed imago van m.e.r.. De sectie wil nadrukkelijk de verbinding leggen en samenwerking zoeken met partners die daarin een wezenlijke rol vervullen. Leden, maar ook het bestuur zijn werkzaam in zowel het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en de wetenschap. Juist die variatie aan disciplines maakt de VVM en sectie m.e.r. tot een wervend en inspirerend platform. Lees meer

Blog Tessa Rötscheid


Tessa Rötscheid schreef een blog bij een aantal interessante stikstofuitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 september jl. Daaruit volgt onder meer een verruiming van de mogelijkheid om intern te salderen bij bestemmingsplannen. Lees meer


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren