Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Artikelen

Mer-beoordelingsgebrek · Pilot digitale participatie · Houdbaarheid onderzoeken in omgevingsrecht

Nieuwsbrief juni 2023 - 14 juni 2023

Het laatste nieuws over de pilot digitale participatie met toelichting van redactielid Wout van der Gun, blogs van Marcel Soppe over het Mer-beoordelingsgesprek en Anne-Marie Klijn en Jan Wassink over de houdbaarheid van onderzoeken in het #omgevingsrecht, en hoe dat geregeld is in de omgevingswet.

BLOG | Geen fundamenteel karakter

Mer-beoordelingsgebrek geen fundamenteel karakter; reparatie in bestuurlijke lus (toch) mogelijk! Een project-mer-beoordelingsbesluit dient te zijn genomen voor de terinzagelegging van het ontwerp van het mer-beoordelingsplichtige besluit. Het ontbreken kan fatale gevolgen hebben. Lees de blog van Marcel Soppe 

BLOG | Houdbaarheid van onderzoeken in het Omgevingsrecht

In het omgevingsrecht moeten besluiten worden gebaseerd op uiteenlopende onderzoeken, waarvan de uitkomsten doorgaans bepalend zijn voor de vraag of een ontwikkeling doorgang kan vinden. Vandaar de vraag; hoe lang zijn onderzoeken in het omgevingsrecht houdbaar? En hoe wordt dit geregeld onder de Omgevingswet? Lees de blog van Klijn & Wassink

.

 

 

sinds 1993

 

Toets is al sinds 1993 hét kennisplatform over ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies, zoals milieueffectrapportages of ruimtelijke onderbouwingen. Centraal staan de theorie en praktijk van onderzoek ter voorbereiding op de besluitvorming over grote projecten en plannen: van plan-MER tot beoordeling luchtkwaliteit en van project-MER tot natuurtoets. Ook het proces en de daarmee samenhangende juridische vraagstukken en actuele ontwikkelingen hebben hierbij nadrukkelijk aandacht. 

Speelt er een interessant project binnen jouw organisatie of is je iets opgevallen? Toets Online biedt een platform om hierover te vertellen. Mail naar r.haasnoot@aeneas.nl.

Reacties

Luchtfoto van de Maas
Luchtfoto van de Maas, bron Shutterstock fotograaf NTG Drone Media
x Met het invullen van dit formulier geef je Toets en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren