Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Artikelen

Onderzoek pilot digitale participatie

Laagdrempelige, bredere en frequente participatie Wout van der Gun - 30 mei 2023

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van digitale participatie in projecten van RWS, IenW en andere overheden. Wout van der Gun, adviseur MIRT/m.e.r bij WVL-Rijkswaterstaat én redactielid Toets Online, schrijft een korte toelichting bij het onderzoek.

Uit de pilot komt het beeld naar voren dat digitale participatie een positieve bijdrage kan leveren aan participatieprocessen van uiteenlopende projecten in het ruimtelijk domein. De meerwaarde zit in de laagdrempelige toepassing en continue beschikbaarheid, waardoor vaker en bredere doelgroepen kunnen worden aangesproken. Ook zijn met een digitaal platform de projectinformatie en de digitale participatiemogelijkheden op één, altijd toegankelijke, plek beschikbaar. Reguliere participatie blijft nodig, maar digitale participatie kan reguliere participatie versterken. Wel kan digitale participatie voor sommige mensen ingewikkeld zijn en vraagt het net als bij reguliere participatie om doordacht na te denken over doelgroep, doel en participatiemiddel met voldoende tijd en middelen.

Randvoorwaarde voor succesvolle digitale participatie

Er zijn drie randvoorwaarden voor succesvolle toepassing van digitale participatie benoemd. Dat zijn een gedegen voorbereiding, transparantie en communicatie: het goed onder de aandacht brengen. Deze randvoorwaarden zijn niet uniek voor digitale participatie, maar gelden ook voor reguliere participatie. Bij transparantie gaat het bijvoorbeeld om het duidelijk aangeven waarom informatie via digitale participatie wordt verzameld. Dat wil zeggen transparant zijn over de bedoelingen, het proces dat daarvoor wordt gevolgd en de wijze waarop de input van mensen wordt gebruikt. Ook de terugkoppeling van resultaten kan in dit kader worden benoemd.

Keuze op basis van gevoel, interesse of voorbeelden

Ook kwam naar voren dat de keuze voor een digitale tool (bijvoorbeeld een enquête) op dit moment nog op basis van gevoel, interesse of voorbeeld van een ander project werd ingegeven dan op basis van theorie. Zorgvuldige keuzes met betrekking tot doel, doelgroep en digitaal participatiemiddel zijn daarmee aandachtspunten voor toekomstige projecten.

De aanleiding en onderzoeksopzet

De Commissie m.e.r. heeft in 2017 advies uitgebracht over het digitaal MER. Eén van de aanbevelingen van de Commissie m.e.r. was destijds om, naast informeren, ook de mogelijkheden van consultatie op digitale platforms te onderzoeken. Het onderzoek heeft zich gericht op digitale participatiemiddelen die op een digitaal platform voor projecten kunnen worden toegepast. Dergelijke digitale platforms worden al bij verschillende projecten van Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere overheden gebruikt (bijvoorbeeld digitaal MER). Het gaat om een kwalitatief onderzoek op basis van de ervaringen van negen lopende projecten in het ruimtelijk domein.

Meer lezen? Bekijk de Pilot digitale participatie.

Reacties

Afbeelding van de digitale omgeving van pilotproject Digitaal Museum Spijk
Afbeelding van de digitale omgeving van pilotproject Digitaal Museum Spijk, bron: Rapport pilot digitale participatie
x Met het invullen van dit formulier geef je Toets en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren