Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Artikelen

Artikelen

19 juli 2021
Geert Draaijers, Heleen Boerman, Gijs Hoevenaars, Hugo Woesthuis, Abel Knipping, Jacobiene Ritsema, Lara Mottee, Nynke Schaap, Hanneke Mol, Sanne vermeulen
Rond een nieuw ruimtelijk plan of project, zoals de aanleg van een woonwijk of een weg, spelen niet alleen milieueffecte...
30 april 2021
Diederik Bel
Iedere planstudie, ieder Milieueffectrapport (MER) staat er vol mee, effectbeschrijvingen en -beoordelingen. Echter, gee...
17 februari 2021
Véronique Maronier, Nicole Geurts van Kessel
De dijkversterking Gorinchem-Waardenburg (GoWa) is een belangrijk project in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogram...
19 januari 2021
Tom Ludwig
De term 'circulaire economie' is niet meer weg te denken. In steeds meer beleidsplannen en projecten is er aandacht voor...
11 januari 2021
Tim Artz, Véronique Maronier
De tijd dat een MER alleen maar de traditionele milieuaspecten behandelt, ligt al geruime tijd achter ons. Los van de v...
24 september 2020
Evert Holleman
In het verlengde van de klimaatdiscussie en energietransitie zijn er in toenemende mate initiatieven waarbij benutting v...
20 mei 2020
Patrycja Szostak
Woensdag 4 maart 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) geoordeeld dat h...
22 april 2020
Geke Kiers
De politiek maakt zich zorgen over de kwaliteit van het MER. Slechts 30% van de MER'en wordt in eerste beoordeling posit...
26 maart 2020
Jacobiene Ritsema, Abel Knipping
Inclusief is het nieuwe duurzaam. De transitie naar een duurzame samenleving is in volle gang. Daarbij hoort ook de tran...
20 maart 2020
Geke Kiers
'Als de m.e.r.-beoordelingsprocedure niet correct is doorlopen, dan kan dit leiden tot fatale rechtsgevolgen', waarschuw...
19 december 2019
Geke Kiers
Op 31 oktober jl. heeft de tweejaarlijkse IenW m.e.r.-dag plaatsgevonden. Deze dag is altijd een bron van inspiratie voo...
16 december 2019
Just Verhoeven, Rick Last
Steeds vaker wordt de m.e.r. strategisch ingezet om bij de ontwikkeling van omvangrijke woon- en werklocaties relevante ...
5 december 2019
Peter van de Laak
De betrouwbaarheid van m.e.r.-onderzoek staat regelmatig ter discussie. Vooral bij plannen en projecten waar de belangen...
9 september 2019
Gertjan Jobse, Eline Amsing
Met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs en de aanwijzing van gebieden voor windenergie op zee komt de ene...
15 augustus 2019
Abel Knipping, Joost Lansink, Coen Steetzel, Joost Borgers
Bij een verkenning voor een dijkversterking blijkt het soms zinvol extra onderzoek al in het begin uit te voeren. De opg...
Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren