over planvorming en effectstudies

Artikelen

 • 20 mei 2020 Patrycja Szostak De lessen van Lobith

  Woensdag 4 maart 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) geoordeeld dat h...

  lees meer
 • 22 april 2020 Geke Kiers Hoe blijft de kwaliteit van het MER op peil?

  De politiek maakt zich zorgen over de kwaliteit van het MER. Slechts 30% van de MER'en wordt in eerste beoordeling posit...

  lees meer
 • 26 maart 2020 Jacobiene Ritsema , Abel Knipping Iedereen telt mee!

  Inclusief is het nieuwe duurzaam. De transitie naar een duurzame samenleving is in volle gang. Daarbij hoort ook de tran...

  lees meer
 • 20 maart 2020 Geke Kiers Tips en jurisprudentie voor de m.e.r.-praktijk

  'Als de m.e.r.-beoordelingsprocedure niet correct is doorlopen, dan kan dit leiden tot fatale rechtsgevolgen', waarschuw...

  lees meer
 • 19 december 2019 Geke Kiers Een sterk MER(k): voor vandaag en over morgen

  Op 31 oktober jl. heeft de tweejaarlijkse IenW m.e.r.-dag plaatsgevonden. Deze dag is altijd een bron van inspiratie voo...

  lees meer
 • 16 december 2019 Just Verhoeven, Rick Last Monitoring borgt kwaliteit leefomgeving

  Steeds vaker wordt de m.e.r. strategisch ingezet om bij de ontwikkeling van omvangrijke woon- en werklocaties relevante ...

  lees meer
 • 5 december 2019 Peter van de Laak Kennisconflicten voorkomen met joint fact finding

  De betrouwbaarheid van m.e.r.-onderzoek staat regelmatig ter discussie. Vooral bij plannen en projecten waar de belangen...

  lees meer
 • 9 september 2019 Gertjan Jobse, Eline Amsing Polderen of kiezen

  Met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs en de aanwijzing van gebieden voor windenergie op zee komt de ene...

  lees meer
 • 15 augustus 2019 Abel Knipping, Joost Lansink, Coen Steetzel, Joost Borgers Vroeg scope onderzoek loont

  Bij een verkenning voor een dijkversterking blijkt het soms zinvol extra onderzoek al in het begin uit te voeren. De opg...

  lees meer
 • 9 juli 2019 Maartje van Ravesteijn, Bart Barten Regels van vormvrij

  Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor het uitvoeren van de vormvr...

  lees meer
 • 11 juni 2019 Fred Kistenkas Het vergeten landschap

  In 2021 wordt als onderdeel van de grote Stelselherziening Omgevingsrecht de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De wet bevat...

  lees meer
 • 21 maart 2019 Peter van de Laak Geluidhinder luchthavens met m.e.r.

  In m.e.r.-onderzoek naar de geluidhinder van luchthavens wordt geen rekening gehouden met meetgegevens en hinderbeleving...

  lees meer
 • 11 maart 2019 Bart Barten Belangenverstrengeling

  Bij m.e.r.-procedures heerst vaak wantrouwen van de omgeving over de partijdigheid van overheden als het om nut noodzaak...

  lees meer
 • 6 december 2018 Roel Meeuwsen Vinger aan de pols

  Vanaf 2021 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Deze wet integreert verschillende 'ruimtelijke' wetten in één...

  lees meer
 • 23 oktober 2018 Mark Groen, Véronique Maronier Omgevingsvisie en planMER

  Bij het in werking treden van de Omgevingswet geldt voor het Rijk, provincies en gemeenten de verplichting tot het opste...

  lees meer

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren