Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Artikelen

Artikelen

22 april 2020
Geke Kiers
De politiek maakt zich zorgen over de kwaliteit van het MER. Slechts 30% van de MER'en wordt in eerste beoordeling posit...
26 maart 2020
Jacobiene Ritsema, Abel Knipping
Inclusief is het nieuwe duurzaam. De transitie naar een duurzame samenleving is in volle gang. Daarbij hoort ook de tran...
20 maart 2020
Geke Kiers
'Als de m.e.r.-beoordelingsprocedure niet correct is doorlopen, dan kan dit leiden tot fatale rechtsgevolgen', waarschuw...
19 december 2019
Geke Kiers
Op 31 oktober jl. heeft de tweejaarlijkse IenW m.e.r.-dag plaatsgevonden. Deze dag is altijd een bron van inspiratie voo...
16 december 2019
Just Verhoeven, Rick Last
Steeds vaker wordt de m.e.r. strategisch ingezet om bij de ontwikkeling van omvangrijke woon- en werklocaties relevante ...
5 december 2019
Peter van de Laak
De betrouwbaarheid van m.e.r.-onderzoek staat regelmatig ter discussie. Vooral bij plannen en projecten waar de belangen...
9 september 2019
Gertjan Jobse, Eline Amsing
Met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs en de aanwijzing van gebieden voor windenergie op zee komt de ene...
15 augustus 2019
Abel Knipping, Joost Lansink, Coen Steetzel, Joost Borgers
Bij een verkenning voor een dijkversterking blijkt het soms zinvol extra onderzoek al in het begin uit te voeren. De opg...
9 juli 2019
Maartje van Ravesteijn, Bart Barten
Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor het uitvoeren van de vormvr...
11 juni 2019
Fred Kistenkas
In 2021 wordt als onderdeel van de grote Stelselherziening Omgevingsrecht de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De wet bevat...
21 maart 2019
Peter van de Laak
In m.e.r.-onderzoek naar de geluidhinder van luchthavens wordt geen rekening gehouden met meetgegevens en hinderbeleving...
11 maart 2019
Bart Barten
Bij m.e.r.-procedures heerst vaak wantrouwen van de omgeving over de partijdigheid van overheden als het om nut noodzaak...
6 december 2018
Roel Meeuwsen
Vanaf 2021 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Deze wet integreert verschillende 'ruimtelijke' wetten in één...
23 oktober 2018
Mark Groen, Véronique Maronier
Bij het in werking treden van de Omgevingswet geldt voor het Rijk, provincies en gemeenten de verplichting tot het opste...
8 mei 2018
Met de Crisis- en herstelwet enerzijds, de Omgevingswet anderzijds, heeft de milieueffectrapportage het stevig te verdur...
2 februari 2018
De 17e IenM mer-dag in oktober 2017 in Hilversum had 'Een frisse wind voor en door mer' als thema. Als inspiratie hiervo...
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren