Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Artikelen

Nieuwsbrief juli 2023

Jaarverslag 2022 van de Commissie m.e.r. · Nieuwe handreiking MIRT-mer vastgesteld · Erfgoedatlas · Mer-jurisprudentie · Annotatie Artikel 3 lid 4 Wgv - 11 juli 2023

Het laatste nieuws over het jaarverslag 2022 van de Commissie m.e.r., nieuwe handreiking MIRT-mer vastgesteld, de Erfgoedatlas, blog van Marcel Soppe over de Mer-jurisprudentie en de annotatie van Artikel 3 lid 4 Wgv.

Jaarverslag 2022 van de Commissie m.e.r.

Hoogtepunten in 2022 waren de intrede van Hans Mommaas als voorzitter, de geboorte van de Ecologische Autoriteit, het grote aantal overeenkomsten voor langjarige samenwerking met oa de Centraal Afrikaanse Bosbouwcommissie, IGF en de Volta Basin autoriteit. Een mooie basis voor het nieuwe tienjarenprogramma dat met ingang van 2023 start. Lees het jaarverslag.

Nieuwe handreiking MIRT-mer vastgesteld

In de handreiking MIRT-mer vind je een overzicht van de samenhang van de verschillende werkzaamheden, die vanuit de projectprocedure, de mer-procedure en het MIRT-proces nodig zijn. De handreiking is gericht op projectmanagers en omgevingsmanagers, maar ook interessant voor iedereen die in het werk te maken heeft met MIRT en mer. Lees het bericht.

Kaartinformatie van de RCE op één plek

De Erfgoedatlas brengt de grote hoeveelheid aan kaartinformatie van de RCE op één plek samen. De kaart bevat kaartlagen van beschermd en onbeschermd erfgoed op het gebied van archeologie, monumenten en landschap. Ook biedt de atlas meer context, zoals luchtfoto’s, kadastrale gegevens en ruimtelijke plannen. Lees meer en bekijk de demo.

Mer-jurisprudentie op een goudschaaltje wegen

Verhelderende èn verwarrende mer-jurisprudentie over onder meer de vraag of er bij coördinatie besluitvorming over plan en project nu wel of niet sprake is van kaderstelling (en daarmee van een plan-mer-plicht). In zijn blog gaat Marcel Soppe in op een aantal voor de mer-praktijk belangwekkende uitspraken. Lees de blog van Marcel Soppe.

Toets is al sinds 1993 hét kennisplatform over ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies, zoals milieueffectrapportages of ruimtelijke onderbouwingen. Centraal staan de theorie en praktijk van onderzoek ter voorbereiding op de besluitvorming over grote projecten en plannen: van plan-MER tot beoordeling luchtkwaliteit en van project-MER tot natuurtoets. Ook het proces en de daarmee samenhangende juridische vraagstukken en actuele ontwikkelingen hebben hierbij nadrukkelijk aandacht. 

Speelt er een interessant project binnen jouw organisatie of is je iets opgevallen? Toets Online biedt een platform om hierover te vertellen. Mail naar r.haasnoot@aeneas.nl.

Reacties

bekijk ook
x Met het invullen van dit formulier geef je Toets en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren