Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Blogs

Emissies landbouwgrond volgens BIJ12

Het ontwikkelen van plannen en projecten op landbouwgrond betekent automatisch dat de agrarische stikstofemissies ter plaatse komen te vervallen. Het betreft hier een vorm van interne saldering die vergunningvrij kan worden toegepast en van groot belang is voor de uitvoerbaarheid van plannen en projecten op landbouwgrond.

Deze op te heffen agrarische emissies kunnen in een verschilberekening in AERIUS Calculator worden ingevoerd voor de referentiesituatie en kunnen op perceelsniveau worden bepaald op basis van de stikstofgebruiksnormen, het type mest, het TAN -gehalte van de mest, de mestaanwendingstechniek en de bijbehorende emissiefactor en eventuele derogatie. Dit is een complexe doch navolgbare analyse die in eventuele juridische procedures goed is uit te leggen.

Sinds een half jaar verwijzen plantoetsers bij provincies en omgevingsdiensten echter naar een kaart op de website van BIJ12 met standaardkentallen per mestdeelgebied. Het betreft hier een zeer grove indeling met grote regio’s met kentallen die onnavolgbaar zijn. Op perceelsniveau zijn deze getallen vrijwel altijd fout; voor graslandpercelen zijn deze vrijwel altijd te laag en voor akkerbouwpercelen te hoog. Wellicht dat het gemiddelde op regionaal niveau ongeveer klopt maar de onderbouwing en toetsing van plannen en projecten moet op perceelsniveau plaatsvinden, niet op regio-niveau. Het is alsof je de geluidsbelasting van een weg op een woning berekent op basis van de gemiddelde verkeersintensiteit in een gehele regio. Geen enkele plantoetser zou dit accepteren.

In AERIUS Calculator moet bovendien de NH3-emissie van landbouwpercelen voor dierlijke mest en kunstmest apart worden ingevoerd. De kaart van BIJ12 noemt echter slechts één getal, zonder nadere aanduiding hoe dit getal in te voeren.

De kentallen van BIJ12 zijn hoe dan ook niet Raad-van-State-proof en de opstellers hebben hier kennelijk geen idee van. Initiatiefnemers worden daardoor op het verkeerde been gezet en bij de eerste juridische toetsing zal dit zoveelste stikstofkaartenhuis ineenstorten met ernstige vertraging voor vele gelijksoortige projecten die vertrouwden op deze BIJ12-kentallen. Daarom mijn dringende en geheel gratis advies aan BIJ12 om deze kaart per direct offline te halen en bevoegde gezagen bij provincies en omgevingsdiensten hier z.s.m. van op de hoogte te stellen

Eric van der Aa

Senior-ecoloog Rho-adviseurs

 

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren