Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Artikelen

Artikelen

14 juni 2016
De bouw van de nieuwe Zeesluis IJmuiden vindt plaats te midden van een continubedrijf aan ‘the highway for fish an...
14 juni 2016
De ruimte in Nederland is grotendeels ingericht. De infrastructuurnetwerken hebben zich in de afgelopen eeuwen volop ont...
14 juni 2016
In deze bijdrage wordt ingegaan op jurisprudentie waaruit volgt dat ingeval van een grensoverschrijdend MER-plichtig pro...
14 juni 2016
Het ministerie van Economische Zaken kwam begin dit jaar met een visie op omgevingsmanagement voor energieprojecten. Ove...
14 juni 2016
De vernieuwing van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) voorziet in een behoefte om breder n...
14 juni 2016
Aan elk goed projectbesluit liggen onderzoeken van hoge kwaliteit ten grondslag. Zou dat niet het geval zijn, dan is het...
18 april 2016
In deze bijdrage wordt ingegaan op jurisprudentie waaruit volgt dat het ten onrechte eisen van een MER kan leiden tot ee...
14 april 2016
Al op de basisschool leerde ik dat de uitkomst van een berekening nooit nauwkeuriger kan zijn dan de input ervan. Toch z...
11 april 2016
De soortenbescherming van de Europese Habitatrichtlijn (De Europese Habitatrichtlijn – EHRL – , Richtlijn 92...
6 april 2016
Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen verlenen van ontheffingen van de Flora- en faunawet of vergunningen in het ka...
18 maart 2016
In de planvorming voor de Overnachtingshaven Lobith zijn schippers betrokken bij het ontwerp. Met scheepvaartsimulaties ...
14 maart 2016
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat besteden in hun projecten steeds meer expliciete aandacht...
9 maart 2016
De Wet natuurbescherming is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer én de Eerste Kamer, maar het laatste woord ov...
16 december 2015
Bij de uitoefening van milieueffectrapportage voor provinciale omgevingsvisies spelen diverse dilemma’s. Voor het ...
16 december 2015
Als de verschillen in milieu- en omgevingseffecten van in het MER beschreven alternatieven beperkt zijn en het verschil ...
Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren