Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Zes bestemmingswijzigingen Natura2000-gebieden Gelderland

12 oktober 2017

De provincie Gelderland heeft op verzoek van gemeenten de bestemming voor een aantal gronden in Natura2000-gebieden gewijzigd. Normaal gesproken past de gemeente het bestemmingsplan aan. In dit geval heeft de gemeente aan de provincie Gelderland gevraagd om de bestemmingswijziging over te nemen.

Het gaat om maatregelen uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De provincie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze PAS-maatregelen. Voorbeelden van PAS-herstelmaatregelen zijn het natter maken van het gebied, het dempen van watergangen en het inrichten van natuur door het verwijderen van voedselrijke bovengrond. Het wijzigen van deze bestemmingen heeft direct gevolgen voor de eigenaren in het gebied. Deze direct belanghebbende eigenaren zijn op de hoogte van deze geplande bestemmingswijziging.

Zienswijzen

De zes inpassingsplannen gaan niet over het gehele Natura2000-gebied. Alleen de gronden waarvan de bestemming verandert, zijn hierin opgenomen: het Binnenveld (gemeente Ede), De Bruuk (gemeente Berg en Dal), Lingegebied & Diefdijk Zuid (gemeente Lingewaal), Stelkampsveld (gemeente Lochem), Korenburgerveen en Willinks Weust (beide gemeenten Winterswijk).  Na het overleg met gemeenten en waterschappen stelt de provincie de ontwerp-inpassingsplannen vast. Die worden ter inzage gelegd. Iedereen kan dan binnen zes weken een zienswijze indienen. In deze zienswijze staat waar de indiener het wel en niet mee eens is. Alle zienswijzen worden gebundeld in een reactienota. Vervolgens worden de inpassingsplannen met reactienota voorgelegd aan Provinciale Staten om een besluit te nemen.

Reacties

bekijk ook

Nieuws

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren