over planvorming en effectstudies

Windturbines en externe veiligheid... Vooral een economisch issue?

di 15 december 2015
artikel

Bij de ruimtelijke inpassing van windturbines moet zorgvuldig naar het aspect veiligheid worden gekeken. Hoewel voor windturbines strenge veiligheidseisen gelden, is een incident met een omvallende mast of afvallend rotorblad namelijk nooit geheel uit te sluiten. We zien dat in m.e.r. voor windparken nogal verschillend wordt omgegaan met (externe) veiligheid. Dat wordt mede veroorzaakt door de menging van het veiligheidsaspect (de kans op slachtoffers) en het economisch aspect (het effect als gevolg van schade aan – bijvoorbeeld – buisleidingen). In dit artikel gaan we in op de risicoaspecten van windparken. We laten zien dat economische risicoaspecten maatgevend kunnen zijn bij de inpassing van windturbines. Dit speelt vooral bij bedrijventerreinen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Toets en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren