over planvorming en effectstudies

Vrijstellingsbesluit is een dooie mus

woe 11 november 2015
artikel

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft onlangs bekend gemaakt dat in bepaalde gevallen vrijstelling van de Flora- en faunawet wordt verleend van het verbod op het doden van dieren. Dit vereenvoudigt de procedure om een windpark of nieuwe hoogspanningsverbinding te realiseren. Het pad voor dit vrijstellingsbesluit is geëffend door een uitspraak van de Raad van State in februari van dit jaar. Daarbij werd toepassing van de zogenaamde 1%-norm ter beoordeling van effecten op de stand van vleermuispopulaties toelaatbaar geacht, terwijl dit voorheen alleen van toepassing was op vogelpopulaties. In dit artikel leggen we de 1%-norm uit en gaan we in op de Raad van State-uitspraak. We schetsen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor de 1%-norm. Ten slotte gaan we in op het vrijstellingsbesluit, waarbij we enkele kanttekeningen plaatsen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Toets en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren