over planvorming en effectstudies

Veel dijkversterkingen Noord-Holland

do 9 maa 2017

In Noord-Holland worden verschillende dijken de komende jaren versterkt. Bij dijkversterkingsprojecten benut de provincie Noord-Holland de kansen voor toerisme, recreatie, natuur en regionale economie. Dit staat in het Uitvoeringsprogramma Watervisie van de provincie Noord-Holland.

De 900 meter lange havendijk in Den Oever bijvoorbeeld is niet hoog genoeg, waardoor de kans bestaat dat er bij extreem weer te veel water over de dijk heen slaat. Het hoogheemraadschap onderzoekt hoe de hoogwaterkering Den Oever versterkt kan worden, zodat iedereen veilig kan blijven wonen, werken en recreëren. Op Texel gaat het bij de Prins Hendrikdijk om een alternatief voor de traditionele dijkversterking. In plaats van het verbreden en versterken van de dijk wordt een buitendijkse geleidelijke overgang van land naar water gerealiseerd. Dit gebeurt door de aanleg van duinen, vloedhaak en in het verlengde daarvan een langgerekt (broed)eiland. De zogenaamde ‘Zandige variant’.

Markeermeerdijken

Ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam zijn niet stabiel genoeg en moeten worden versterkt. De provincie Noord-Holland heeft € 20 miljoen gereserveerd voor extra voorzieningen voor recreatie, toerisme, natuur en cultuurhistorie, gekoppeld aan de dijkversterking. Bijvoorbeeld voor extra fiets- en wandelpaden aan de dijk of door ondernemers de ruimte te bieden voor de aanleg van een jachthaven of steiger. Daarmee wordt de regio niet alleen veiliger maar ook vitaler.

De Afsluitdijk

De Afsluitdijk is toe aan een opknapbeurt. Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat de Afsluitdijk in 2021 weer veilig is en de spuicapaciteit toereikend. De provincie Noord-Holland wil de Afsluitdijk aantrekkelijker maken voor toeristen door fiets- en wandelpaden beter met elkaar te verbinden. Verder worden de voorzieningen bij de publiekstrekker ‘het Monument’ aangepakt. Ook de natuur komt aan bod. Door de aanleg van een vismigratierivier kunnen vele soorten trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken. Zo werken rijk en regio samen aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren