over planvorming en effectstudies

Van wettekst naar projectpraktijk

woe 9 maart 2016
artikel

De Wet natuurbescherming is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer én de Eerste Kamer, maar het laatste woord over de gevolgen hiervan voor de Nederlandse natuur is nog niet gezegd. Met deze nieuwe wet worden de huidige Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet samengevoegd. De centrale gedachte achter deze samenvoeging is een vereenvoudiging van het natuurbeschermingsrecht en een betere aansluiting bij de Europese regelgeving. Enerzijds wordt er met het naderen van het in werking treden van de wet (beoogd op 1 januari 2017) veel geschreven over de feitelijke wijzigingen. Anderzijds worden er met name door natuurorganisaties zorgen uitgesproken over de gevolgen van de wet voor de bescherming van soorten in Nederland. Maar hoe moeten we de wijzigingen interpreteren en heeft het aangepaste beschermingsregime nu werkelijk gevolgen voor specifieke soorten? Wordt het gemakkelijker om aan de voorwaarden voor de realisatie van een project te voldoen, ten koste van de natuur? Verandert de onderzoekslast in projecten en wordt het gemakkelijker een ontheffing te krijgen? Deze vragen nemen we in dit artikel onder de loep door de link te leggen tussen wettekst en de praktijk bij ruimtelijke projecten. Daarbij richten we ons voornamelijk op de soortenbescherming.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Toets en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren