Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Ruimte voor natuur Scheerwolde

20 februari 2012

In Scheerwolde in de provincie Overijssel wordt ruimte ingericht voor nieuwe natuur en waterberging. Het gebied is 4450 hectare groot en ligt tussen de Wieden en Weerribben in het westen en Steenwijk en Giethoorn in het oosten. Daarnaast worden de waterhuishouding en de landbouwkundige verkaveling in het gebied verbeterd.

De adviescommissie Noordwest Overijssel heeft daarvoor 17 februari het ontwerpinrichtingsplan Scheerwolde vastgesteld. In dit plan wordt het besluit tot wettelijke verkaveling vastgelegd, met de maatregelen die hiervoor nodig zijn. Het plan en de bijbehorende milieueffectrapportage (MER) wordt aangeboden aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. Daarna ligt het plan ter inzage en kunnen de mensen in het gebied er hun mening over geven.

Doelen

De doelen van het plan zijn: veiligheid voor water, meer natuur, een mooier landschap, bijdragen aan rendabele landbouw en ruimte voor recreatie. De opdrachtgevers zijn de provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland en het Waterschap Reest & Wieden. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) gaat de plannen uitvoeren. DLG zorgt ook voor de grondverwerving en maakt de inrichtingsplannen op basis van de wensen van de verschillende partijen in het gebied. De uiteindelijke beheerders worden Staatsbosbeheer, Waterschap Reest & Wieden en de gemeente Steenwijkerland.

Bron: Dienst Landelijk Gebied

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren