over planvorming en effectstudies

Recyclen afval in termen besluit m.e.r. al dan niet verwijderen afval?

woe 16 december 2015
artikel

Als de verschillen in milieu- en omgevingseffecten van in het MER beschreven alternatieven beperkt zijn en het verschil in kosten groot, vormen de kosten een legitiem argument om voor een bepaald alternatief te kiezen. Recent is dat nog eens door de Raad van State uitgesproken. Daarbij wordt in deze bijdrage stilgestaan. Voorts is er aandacht voor een uitspraak van de Raad van State waarin wordt geoordeeld dat het recyclen van afval niet heeft te gelden als het verwijderen van afval in termen van het Besluit m.e.r. Ten slotte wordt ingegaan op jurisprudentie van de Raad van State waaruit blijkt dat een m.e.r.-beoordeling een integrale beoordeling van de te verwachten milieueffecten vereist. Is dat nagelaten, dan kan zo’n gebrek gedurende de beroepsprocedure worden hersteld.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Toets en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren