over planvorming en effectstudies

Véronique Maronier

Véronique Maronier
Véronique Maronier Adviseur milieueffectrapportages en planstudies

Véronique Maronier is adviseur planstudies en m.e.r. bij RoyalHaskoningDHV (veronique.maronier@rhdhv.com en +31 6 83 80 46 74).

Véronique is verantwoordelijk voor o.a het coördineren van (milieu-)onderzoeken/vergunningen, het (procesmatig) adviseren gedurende de plan- en besluitvorming en het opstellen van (plan-)milieueffectrapporten, m.e.r.-beoordelingen, projectplannen en MIRT-verkenningen. Haar ervaring spitst zich toe op waterveiligheid, Omgevingsvisies en integrale gebiedsontwikkeling.

Projecten waar Véronique momenteel aan werkt betreffen o.a. PlanMER NOVI, PlanMER Omgevingsvisie Friesland en planMER dijkversterking Gorinchem-Waardenburg.

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren