Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid

Véronique Maronier
Véronique Maronier
Véronique Maronier
Adviseur milieueffectrapportages en planstudies

Véronique Maronier is adviseur planstudies en m.e.r. bij RoyalHaskoningDHV (veronique.maronier@rhdhv.com en +31 6 83 80 46 74).

Véronique is verantwoordelijk voor o.a het coördineren van (milieu-)onderzoeken/vergunningen, het (procesmatig) adviseren gedurende de plan- en besluitvorming en het opstellen van (plan-)milieueffectrapporten, m.e.r.-beoordelingen, projectplannen en MIRT-verkenningen. Haar ervaring spitst zich toe op waterveiligheid, Omgevingsvisies en integrale gebiedsontwikkeling.

Projecten waar Véronique momenteel aan werkt betreffen o.a. PlanMER NOVI, PlanMER Omgevingsvisie Friesland en planMER dijkversterking Gorinchem-Waardenburg.

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren