over planvorming en effectstudies

Mark Groen

Mark Groen
Mark Groen Strategisch adviseur Ruimte & Energietransitie DHV B.V., Unit Oost Nederland

Als het gaat om projecten, procedures en processen op het raakvlak van energie, infrastructuur, water, milieu en ruimte ben je bij mij aan het goede adres. Ik heb ruim 20 jaar werkervaring en veel projecten gedaan op verschillende schaalniveaus; van visievorming tot planvorming. De projecten en processen waar ik bij betrokken ben en was, worden gekenmerkt door een aanzienlijke ruimtelijke impact. Hierbij is het van belang om zicht te houden op de maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke gevoeligheden. Recente projecten en projecten in uitvoering zijn Ruimtelijke energievisies voor gemeenten (met veel inwoners participatie), MER en bestemmingsplan Windpark IJsselwind, MIRT-Verkenning Rivierklimaatpark IJsselpoort, Ruimtelijk Kader Grootschalige Duurzame Energie Zwolle, PlanMER Omgevingsvisie Fryslan, De Gelderse Gezondheidswijzer, Omgevingsvisie Gelderland.
Naast de vele projecten heb ik de nodige ervaring met leiding geven aan professionals. In zowel mijn huidige als mijn vorige baan heb ik een nieuwe adviesgroep opgebouwd en vormgegeven.

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren