Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Praktijktips voor milieueffectrapportage

18 januari 2024

Op de website van het Informatiepunt leefomgeving zijn nieuwe pagina's gepubliceerd met praktijktips voor milieueffectrapportage.

Reikwijdte en detailniveau

Het goed afbakenen van reikwijdte en detailniveau versterkt de inhoud van het MER en kan de mer-procedure soepeler laten verlopen. Ook kan het overbodige onderzoekskosten voorkomen. Vaak gaat dit in de vorm van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is niet verplicht. De inhoud van een NRD is vormvrij. Wel kan het nuttig zijn om bepaalde elementen in de NRD op te nemen zoals het ‘waarom’ van een plan of project en de te onderzoeken alternatieven en milieuaspecten.

Lees meer: Reikwijdte en detailniveau MER

Mer-beoordeling

Bij een project-mer-beoordeling is het niet altijd nog om diepgaand onderzoek uit te voeren. Met relatief weinig onderzoeksinspanning kunnen uitspraken worden gedaan over mogelijke aanzienlijke milieueffecten van een project. Ook is het toegestaan voor de initiatiefnemer om bepaalde kenmerken of maatregelen op te nemen om aanzienlijke milieueffecten te voorkomen.

Lees meer: Mer-beoordeling

Mer en de moederprocedure

U kunt de mer-procedure slim inrichten om de meeste meerwaarde te halen uit de milieueffectrapportage. Denk aan mer inzetten als ontwerpend instrument of de rol van mer bij zienswijzen en participatie. Het MER is een handig instrument om verschillende thema’s te ordenen. Ook heeft mer de grootste meerwaarde bij een tijdige start.

Lees meer: Mer en de moederprocedure

Mer met meerwaarde

De selectie van en omgang met alternatieven kan de meerwaarde van het MER vergroten. Denk vooraf goed na over de speelruimte die het uiteindelijke besluit biedt voor alternatieven. Het biedt voordelen om het MER digitaal te ontsluiten. Ook heeft het mogelijk nut om in een MER aanvullende effecten in beeld te brengen.

Lees meer: Milieueffectrapport met meerwaarde.

Dit bericht is geschreven door Gisa Vos, adviseur MIRT/milieueffectrapportage bij Rijkswaterstaat. 

Reacties

Hollandse Waterlinie
Hollandse Waterlinie, bron: Kitty Terwolbeck (Flck)
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren