over planvorming en effectstudies

Omgevingswijzer maakt duurzaamheid concreet

ma 14 maart 2016
artikel

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat besteden in hun projecten steeds meer expliciete aandacht aan duurzaamheid. Maar wanneer is een opgave of project duurzaam? Om duurzaamheid van bijvoorbeeld projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in kaart te brengen, heeft Rijkswaterstaat de Omgevingswijzer ontwikkeld. Dit instrument bestaat uit twaalf duurzaamheidsthema’s en is bedoeld om op een gestructureerde wijze het bewustzijn en de discussie rondom duurzaamheid in een gebied te bevorderen en te structureren. Daarnaast helpt de Omgevingswijzer bij de ontwikkeling van een gezamenlijk probleemperspectief van de verschillende betrokken partijen waarbij de gezamenlijke gebiedsopgave centraal staat. Het geeft inzicht in sociale, ecologische en economische duurzaamheid (people, planet en profit). Sinds 2011 wordt het instrument binnen Rijkswaterstaat gebruikt en de laatste jaren ook steeds meer in projecten van ProRail, provincies, waterschappen en gemeenten maar zelfs ook bij bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw. Het instrument heeft in korte tijd een wonderbaarlijke ingang gevonden in planologisch Nederland. Zo wordt momenteel bij het planMER van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) bekeken welke rol de Omgevingswijzer daarin kan spelen. Er is inmiddels veel praktijkervaring met de Omgevingswijzer opgedaan. Dit artikel geeft inzicht in wat het instrument is, de toepassingsmogelijkheden en enkele praktijktoepassingen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Toets en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren