Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Nieuwsbrief september 2022

15 september 2022

*|MC:SUBJECT|*

Werk je met planvorming en effectstudies? Houd je kennis scherp met Toets-online: het kennisplatform met gratis toegang tot inhoudelijke artikelen en actuele informatie over ontwikkelingen in ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies. Suggesties voor artikelen en eigen bijdrages graag mailen naar toets@aeneas.nl
Toets is al sinds 1993 hét kennisplatform over ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies, zoals milieueffectrapportages of ruimtelijke onderbouwingen.

Landelijke mer-dag

De aanmelding voor de Landelijke mer-dag op 13 oktober is geopend! Het thema van de dag is 'Samen naar de toekomst'. We kijken samen met het werkveld van planvorming en milieueffectrapportage (mer) vooruit naar de mogelijkheden en de inzet van het mer-instrument bij de opgaven voor de toekomst. Het belooft een inspirerende dag te worden met een afwisselend plenair programma en interactieve werksessies. Ook is er volop de gelegenheid om bij te praten met oude bekenden en nieuwe gezichten. Lees meer en meld je aan via: Landelijke mer-dag - Online event (online-congres.com)

M.E.R. nieuws

Voor de zomer is de nieuwe MER nieuws van Rijkswaterstaat is uitgekomen. Lees meer

Jurisprudentie: Wel of niet intern salderen

Op 21 april 2020 heeft de gemeenteraad van Steenwijkerland het bestemmingsplan "Giethoorn Loswal Kerkweg" vastgesteld. De raad wil de gasgestookte cv-installatie in de molen laten vervangen door een elektrische verwarming. De planregels bevatten daarom een verbod op het gebruiken van gebouwen met daarin een verwarmingsinstallatie die stikstof uitstoot. De stikstofuitstoot die daarmee vervalt wil ze bij wijze van interne saldering in mindering brengen op de stikstofuitstoot vanwege de intensivering van de laad- en loswal. Dit staat beschreven in een 'voortoets' (Wet natuurbescherming). Lees meer

Stikstofbeoordeling plantoets voortaan per in het plan vervatte ruimtelijke ontwikkeling

In de uitspraak van 20 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2073 overweegt de Afdeling bestuursrechtspraak dat in het kader van de plantoets de stikstofdepositiebeoordeling plaats dient te vinden voor ieder afzonderlijk in het plan vervatte ruimtelijke ontwikkeling. Met het oog op de plantoets zal voortaan onderzocht moeten worden of het plan uit één of meerdere ruimtelijke ontwikkelingen bestaat. Hoe de Afdeling bestuursrechtspraak tot haar oordeel komt, en wat ik hiervan vind, licht ik hieronder toe. Lees meer

Ecologische Autoriteit op 19 september van start

Het kabinet wil gezonde natuur, goed water en een betere bodem. Hiervoor stellen provincies plannen op voor het landelijk gebied. De ministerraad heeft op 9 september besloten een onafhankelijke ecologische autoriteit in te stellen om de inhoud en onderbouwing van deze plannen te beoordelen. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof maakte dit vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer

Publiceren op Toets Online

Speelt er een interessant project binnen jouw organisatie of is je iets opgevallen. Toets Online biedt een platform om hierover te publiceren. Jouw artikel of blog kun je opsturen naar Yvette Vierhout: y.vierhout@aeneas.nl


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*