Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Nieuwsbrief oktober 2022

15 november 2022

*|MC:SUBJECT|*

Werk je met planvorming en effectstudies? Houd je kennis scherp met Toets-online: het kennisplatform met gratis toegang tot inhoudelijke artikelen en actuele informatie over ontwikkelingen in ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies. Suggesties voor artikelen en eigen bijdrages graag mailen naar toets@aeneas.nl
Toets is al sinds 1993 hét kennisplatform over ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies, zoals milieueffectrapportages of ruimtelijke onderbouwingen.

Actualisatie MIRT Spelregels

De MIRT Spelregels zijn geactualiseerd vanwege de inwerkingtreding van de Wet Mobiliteitsfonds op 1 juli 2021, de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet en de inzichten uit de evaluatie uit 2019. De essentie van de spelregels blijft ongewijzigd met de verschillende fasen, inzicht in de benodigde beslisinformatie en bestuurlijke beslismomenten. De nieuwe versie van de MIRT Spelregels vervangt de versie uit 2016. Lees meer

Jurisprudentie: Emissiearm stalsysteem

De Rav-emissiefactoren voor emissiearme stalsystemen A1.13 en A1.28 voor melkveestallen kunnen voorlopig niet worden toegepast in de voortoets of de passende beoordeling voor een natuurvergunning. Dat oordeelde de rechter in hoger beroep. Verschillende onderzoeken laten zien dat de Rav-emissiefactoren de werkelijke ammoniakemissie van deze stalsystemen waarschijnlijk onderschatten. De Rav-emissiefactoren worden regelmatig toegepast in milieueffectrapporten. Lees meer

Sociale effecten milieueffectrapportage

Bij het uitvoeren van een milieueffectrapportage voor projecten worden sociale effecten vaak buiten beschouwing gelaten. Terwijl deze grote invloed hebben op de steun voor een project. Dit weten we uit buitenlandse projecten, waar uitvoering van een social impact assessment gebruikelijk is. Tijd voor een inhaalslag!? VVM, netwerk van milieuprofessionals gaat op 29 november over dit thema in gesprek. Meld je aan

Agenda: Mer light webinar

Leerplatform MIRT organiseert 1 november 2022 een korte introductie in milieueffectrapportage. Ook private partijen mogen deelnemen mits zij voor een RWS-project werken. Lees meer en schrijf je in

Praktische tips en praktijkervaringen

Is er sprake van mer-plicht en hoe kun je je mer zo inrichten dat het nuttige informatie oplevert voor je plan of programma op strategisch niveau? Waar moet je aan denken als beleidsmaker maar ook als MER-maker? Deze flyer geeft een korte introductie over de aanpak van plan-milieueffectrapportage (plan-mer) bij beleidsprogramma's en ?visies. Lees meer

Volg Toets Online ook op Linkedin

Toets Online is ook aanwezig op Linkedin. Volg jij onze bedrijvenpagina al? Klik hier

Publiceren op Toets Online

Speelt er een interessant project binnen jouw organisatie of is je iets opgevallen. Toets Online biedt een platform om hierover te publiceren. Jouw artikel of blog kun je opsturen naar Robert Dingemans: r.dingemans@aeneas.nl
Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren