Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Nieuwsbrief april 2022

8 april 2022

*|MC:SUBJECT|*

Werk je met planvorming en effectstudies? Houd je kennis scherp met Toets-online: het kennisplatform met gratis toegang tot inhoudelijke artikelen en actuele informatie over ontwikkelingen in ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies. Suggesties voor artikelen en eigen bijdrages graag mailen naar toets@aeneas.nl
Toets is al sinds 1993 hét kennisplatform over ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke planvorming en de daarvoor benodigde effectenstudies, zoals milieueffectrapportages of ruimtelijke onderbouwingen.

Omgaan met adaptiviteit in m.e.r.

Adaptief bouwen kan een uitkomst bieden, en de negatieve milieueffecten van ruimtelijke ingrepen verminderen. Voorliggend artikel beschrijft beknopt wat adaptiviteit inhoudt, en hoe de effecten van adaptieve alternatieven kunnen worden gewogen in het MER. Want hoe kun je een alternatief objectief beoordelen als die herhaaldelijk verandert? Lees meer
 

Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk?

Milieueffectrapportage brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld. Zo kom je erachter welke gevolgen het plan of project heeft voor de leefomgeving. Het helpt de minister, provincie, gemeente of het waterschap om het milieubelang goed mee te laten wegen bij een besluit over een plan of project. Wil jij meer weten over milieueffectrapportage, kom dan naar de sessie van de Commissie m.e.r. op dinsdag 24 mei, van 14.00 ? 17.00 uur. Lees meer

Online kennissessie Omgevingsplan en m.e.r.

Met het oog op de Omgevingswet zijn veel gemeenten gestart met het maken van hun omgevingsplan. Ook voor het milieueffectrapport betekent dit een andere aanpak en nieuwe onderwerpen, zoals ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe ga je daarmee om in milieueffectrapportage? Vaak vraagt een flexibel plan om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand. Hoe pak je dat aan? De Commissie m.e.r. organiseert op donderdag 2 juni van 10 tot 12 uur een online kennissessie voor gemeenten over milieueffectrapport bij een omgevingsplan. Lees meer

De RIVM Podcast

RIVM heeft 6 podcasts over Leefomgeving & gezondheid beschikbaar (via o.a. spotify en apple). Waaronder: Hoe geluid je gezondheid beïnvloedt, Een groene buurt en Is gezond eten goed voor het milieu? Leuk voor in de trein, een gezonde wandeling of toch gewoon in de file. Luister hier

Vernieuwde Atlas van de Regio

De Atlas van de Regio van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een interactieve en digitale kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Ook bevat de atlas kaarten over toekomstige ruimteclaims en over ontwikkelingen in de natuur, landbouw, het landschap, klimaatadaptatie en hernieuwbare energie. De atlas vormt een huilpmiddel om ruimtelijke kansen en knelpunten te identificeren. In de nieuwe versie zijn thematische kaartlagen toegevoegd en geactualiseerd over o.a. grondeigendom, gezondheid, woon- werkverkeer, klimaatbuffers, watersyteem en de druk op het ecologische systeem. Lees meer

100e mer nieuws van Rijkswaterstaat

Recent is de 100e editie van mer-nieuws gepubliceerd. In dit nummer blikken (oud) redactieleden terug op de mijlpalen van de afgelopen jaren. "Toen we net begonnen hadden we nog geen informatierevolutie gehad. Het is nu niet meer goed te beseffen hoe belangrijk een blad als MER-nieuws was voor mensen om vakkennis op hun bureau te krijgen. Die rol is nu anders, maar het is zeker niet te onderschatten hoe belangrijk kennis is." Aldus Hannah Ietswaart, eindredacteur van mer-nieuws tussen 1994 en 1998. Lees meer


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren