Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Nieuws

25 januari 2010
Rapport A13/16 goed, maar aanleg snelweg lijkt amper zinvol

De Commissie voor de milieueffectrapportage concludeert dat het MER Rijksweg 13/16 de essentiële informatie geeft o...

25 januari 2010
‘Landelijk gebied is onmisbaar’

Het landelijk gebied is van belang voor de leefbaarheid van Nederland. Het betrekken van de burgers in het maatschappeli...

25 januari 2010
Onderzoek naar gezondheid rond intensieve veehouderij

Er komt een wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen intensieve veehouderij en gezondheid. Het onderzoek moet o...

25 januari 2010
Nieuwe meetmethode voorspelt luchtkwaliteit

In het kader van het onderzoeksprogramma Advanced Traffic Monitoring (ATMO) heeft TNO meetgegevens verzameld die het mog...

25 januari 2010
MER voor N280 met zes varianten

Er komt toch onderzoek naar een zesde, extra variant voor het oplossen van de verkeersproblemen bij de N280, de weg tuss...

25 januari 2010
Verzakkingen tot op de millimeter in beeld

Verzakkingen en andere schade die ontstaat door grootschalige infrastructuurprojecten, kunnen met satellietbeelden tot o...

25 januari 2010
Ecologische veerkracht

Het huidige natuurbeheer richt zich op doelen die steeds moeilijker te behalen zijn. Trends als versnippering en stiksto...

23 december 2009
Invoering Eurocodes vertraagd

De invoering van de Eurocodes loopt waarschijnlijk vertraging op....

21 december 2009
… maar instandhoudingsdoelen worden niet gehaald

Bij de broedvogels worden de geformuleerde ‘instandhoudingsdoelen’ van de Europese vogelrichtlijn in tweeder...

21 december 2009
Nederland haalt fijnstofnorm in 2015…

Nederland zal de Europese normen voor kleine deeltjes fijn stof (PM2,5) waarschijnlijk gaan halen bij het huidige en voo...

21 december 2009
Advies Commissie m.e.r. weegt zwaar voor gemeenten

Een advies van de Commissie milieueffectrapportage (MER) helpt gemeenten bij het maken van een passende beoordeling voor...

21 december 2009
Akkoord over stikstofproblemen Natura 2000-gebieden

Rijk en provincies hebben overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van een effectieve aanpak van de stikstofproblemen...

21 december 2009
Handreiking voor cultuurhistorie in onderzoek

Cultuurhistorie maakt steeds vaker deel uit van belangenafwegingen bij ingrepen in de ruimtelijke ordening. Voor de make...

21 december 2009
Wethouders willen omgekeerde bewijslast Natura 2000

EIBERGEN - Bouwen aan de rand van of in een natuurgebied moet kunnen, tenzij het tegendeel is bewezen. De wethouders van...

1 januari 1970
Nieuwsbrief september 2020

Lees hier de nieuwsbrief van september 2020...

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren