over planvorming en effectstudies

Methodiek voor staat van instandhouding - verdieping

ma 11 april 2016
artikel

De soortenbescherming van de Europese Habitatrichtlijn (De Europese Habitatrichtlijn – EHRL – , Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van 21 mei 1992, inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna) is in Nederland uitgewerkt in de Flora- en faunawet (Ffwet, Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten), en wordt op korte termijn vervangen in de nieuwe wet Natuurbescherming. Dit is de verdiepende webversie van het artikel 'Methodiek voor staat van instandhouding' dat in Toets 2016/1 verscheen.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Toets en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren