Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Artikelen

Methodiek voor staat van instandhouding

- 6 april 2016

Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen verlenen van ontheffingen van de Flora- en faunawet of vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (en straks een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming), is dat de staat van instandhouding (SvI) van Habitatrichtlijnsoorten niet geschaad mag worden. De Zoogdiervereniging heeft een methodiek ontwikkeld om deze SvI voor vleermuizen te bepalen in een concreet plangebied. Voor een uitgebreide beschrijving van deze methodiek verwijzen we naar het bij deze bijdrage behorende verdiepende webartikel (Limpens et al. 2016). In voorliggend artikel lichten we de aanpak beknopt toe.

Reacties

Alexander Admiraal - ProRail 22 maart 2024 12:33

Graag ontvang ik ter inspiratie de tool

Klaasjan van der Kolk - Faunus F. 05 maart 2024 21:25

Graag ontvang ik deze tool. Als ecoloog een concrete methodiek in handen willen hebben voor het bepalen van de staat van instandhouding. Bij voorbaat dank, en met vriendelijke groet!

Hendrik Baas - WaterBaasis 05 maart 2024 21:02

Hoi, graag ontvang ik de tool. Mede omdat ik nu veel bezig ben op plattelandsgemeenten die de zaken niet op orde hebben, waar de kennis ontbreekt en men overtredingen van de wet al of niet bewust bevordert.

x Met het invullen van dit formulier geef je Toets en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren