over planvorming en effectstudies

Mer-dag I&M

do 11 mei 2017

10 oktober wordt de tweejaarlijkse IenM mer-dag gehouden. Op deze dag worden de kansen en mogelijkheden voor m.e.r. onderzocht. Wat betekenen veranderingen in wetgeving voor de planvormingspraktijk en voor de inzet van het instrument mer? Wat is nodig om aan te sluiten bij de veranderende omgeving zodat m.e.r. haar meerwaarde blijft houden?

De Omgevingswet komt eraan en binnenkort wordt de wetswijzing n.a.v. de gewijzigde EUrichtlijn mer van kracht. Ook nieuwe thema’s als klimaatadaptatie, gezondheid en energietransitie krijgen steeds meer aandacht. Daarnaast verandert het krachtenveld; de rol van de overheid verandert, nieuwe vormen van samenwerking (zoals co-creatie) komen op en vroegtijdige (burger)participatie speelt een steeds grotere rol.

Deze ontwikkelingen geven kansen voor het instrument mer. Kansen om te herpositioneren en meerwaarde in te brengen in de planvorming. Mer is immers het instrument dat gericht is op een integrale benadering van thema’s van de fysieke leefomgeving. Maar mer moet ook meebewegen en inspelen op de komende veranderingen. Dat vergt een vernieuwende, kritische en frisse blik op het werkveld.

Programma
Het programma is nog volop in ontwikkeling. Gedurende de dag gaan we in werksessies in op kernvragen zoals:

  • Wat is de meerwaarde van mer voor plannen en projecten onder de Omgevingswet?
  • Wat betekenen opkomende thema’s (klimaatadaptatie, gezondheid) voor mer/MER?
  • Gaan nieuwe samenwerkingsvormen (zoals co-creatie) samen met mer/MER?

Ook worden bezoekers meegenomen in de actualiteiten en casuïstiek rondom planvorming en mer. Denk aan actuele jurisprudentie, Omgevingswet en mer en actuele handreikingen. Na de werksessies volgt een verrassende afsluiting en een netwerkborrel. Deze dag wordt met medewerking van de Commissie m.e.r. en de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) georganiseerd. Voor vragen kunt u terecht op IenMmerdag2017@RWS.nl.

Reacties

Arthur Beskers - Tebodin 28 september 2017 09:52

Op welke wijze kan ik mij opgeven voor deelname aan de MER-dag op 10 oktober?

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren