over planvorming en effectstudies

Meerwaarde participatie voor m.e.r.

woe 7 dec 2016

De meerwaarde van participatie ontstaat als het vragen, zorgen en ideeën oplevert voor milieueffectrapportage. Andersom kan een milieueffectrapport nieuwe inzichten leveren aan een participatietraject.

Hoe zet je participatie in bij milieueffectrapportage? Welke stappen zijn nodig? Hoe werkt de interactie tussen participatie en milieueffectrapportage? De Commissie m.e.r. en adviesbureau Korbee & Hovelynck hebben hier samen een factsheet over geschreven. Met deze aanpak sorteert het bevoegd gezag voor op de Omgevingswet waarin veel aandacht is voor vroegtijdige participatie.

Belanghebbenden

Participatie geeft burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties de gelegenheid hun belangen te uiten over een plan, voordat het gevoegd gezag een besluit neemt over het plan. Belang-hebbenden zijn deskundigen van hun eigen leefomgeving en brengen op uiteenlopende terreinen kennis in. Het bevoegd gezag brengt de belangen in kaart en zoekt samen met de belanghebbenden naar mogelijke alternatieven. Hiermee krijgen belangen een volwaardige rol in de besluitvorming over plannen en projecten.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren