Inlog auteurs
inloggen bij Toets
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
word lid
Home / Nieuws

Frisse wind voor en door mer

31 augustus 2017

De tweejaarlijkse IenM mer-dag, dé landelijke dag voor planvorming en milieueffectrapportage staat dit jaar in het teken van: Frisse wind voor en door mer. Op dinsdag 10 oktober wordt er stilgestaan bij actuele ontwikkelingen en komende veranderingen in het werkveld van planvorming en m.e.r. Wat houden deze veranderingen in? Welke kansen en mogelijkheden zien we voor het instrument mer? Wat is nodig om aan te sluiten bij de veranderende omgeving zodat m.e.r. haar meerwaarde blijft houden? 

De wetswijzing n.a.v. de gewijzigde EU richtlijn mer is van kracht geworden, de Omgevingswet komt eraan. Nieuwe thema’s als klimaatadaptatie, gezondheid en energietransitie krijgen steeds meer aandacht. Daarnaast verandert het krachtenveld; de rol van de overheid verandert, nieuwe vormen van samenwerking (zoals co-creatie) komen op en vroegtijdige (burger)participatie speelt een steeds grotere rol.

Deze ontwikkelingen geven kansen voor het instrument mer. Kansen om te herpositioneren en meerwaarde in te brengen in de planvorming. Mer is immers hét instrument dat gericht is op een integrale benadering van thema’s van de fysieke leefomgeving. Maar mer moet ook meebewegen en inspelen op de komende veranderingen. Dat vergt een vernieuwende, kritische en frisse blik op het werkveld.        

Programma

De IenM mer-dag is van 9.00 tot 16.30 uur en bestaat uit een plenaire opening en verschillende werksessierondes. Na de werksessies volgt een verrassende afsluiting en een netwerkborrel. Het programma is nog volop in ontwikkeling. U kunt kennis opdoen en mee discussiëren over kernvragen zoals:     

•             Wat is de meerwaarde van mer voor plannen en projecten onder de Omgevingswet?

•             Wat betekenen opkomende thema’s (klimaatadaptatie, gezondheid, sociale effecten en energietransitie) voor mer?

•             Gaan nieuwe samenwerkingsvormen (zoals co-creatie) samen met mer?

•             Wat betekent de Omgevingswet voor participatie in de planvorming en mer?

•             Hoe kan MER toegankelijker worden gemaakt (digitalisering, serious gaming)? 

Ook nemen we u mee in de actualiteiten en casuïstiek rondom planvorming en mer. Denk aan actuele jurisprudentie, Omgevingswet en mer en Implementatiewet herziening mer-richtlijn. Deze dag wordt met medewerking van de Commissie m.e.r. en de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) georganiseerd.        

Meld u aan

Mis deze inspirerende dag niet en schrijf u alvast in voor deze inspirerende dag via het aanmeldformulier. Het definitieve programma en de mogelijkheid om u in het schrijven voor de werksessies volgen begin september 2017. Wilt u de verdere voorbereiding actief volgen, kijk dan eens op LinkedIn groep Milieueffectrapportage.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren