over planvorming en effectstudies

Europees schot voor de boeg inzake PAS?

di 15 nov 2016

Op 21 juli 2016 heeft het Europese Hof van Justitie in het “arrest Orleans” een uitspraak gedaan die een indruk geeft hoe het Hof zou aankijken tegen de PAS. De zaak had betrekking op uitbreiding van de Antwerpse haven die het nabijgelegen Natura 2000-gebied zou aantasten.

In het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan was bepaald dat ontwikkeling van de haven pas mogelijk zou zijn nadat nieuwe natuur was gecreëerd. In het verlengde van het eerdere arrest Briels vond het Hof dit een duidelijk geval van compensatie. Tevens oordeelde het Hof dat het vooruitlopen op een eventueel positief effect van deze natuurcompensatie – waarvan nog niet verzekerd is dat dit effect ook daadwerkelijk zal optreden - niet is toegestaan.

Uitspraken

Het arrest Orleans maakt daarmee duidelijk dat ontwikkelingsruimte m.b.t. Natura 2000 pas kan worden uitgegeven zodra de maatregelen die deze ontwikkelingsruimte genereren, zijn voltooid en effectief gebleken. De Raad van State zal dit oordeel ongetwijfeld zwaar laten meewegen in de uitspraken inzake de PAS in de eerste helft van 2017.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren