over planvorming en effectstudies

De Haagse oplossing voor de mestfraude
Eric van der Aa

vrij 22 december 2017

De bescheiden ophef over het uitblijven van recente ammoniakmetingen binnen Natura 2000 (zie mijn eerdere blogs) was kruimelwerk vergeleken bij de storm die journalisten van de NRC hebben ontketend. De recente onthullingen over grootschalige mestfraude in zuidoost Nederland binnen een wijdvertakt netwerk van veehouders, mesttransporteurs en de Rabobank, heeft de Haagse politiek gedwongen "maatregelen" te nemen. In een interview met de nieuwe minister van landbouw in datzelfde NRC op 21 december kregen we een beeld van hoe de Haagse politiek dit beschamende, hardnekkige dossier te lijf wil gaan.

Hou je vast: er komt een gedragscode. Ja, echt! Alle ondernemers in de mest moeten die tekenen en als ondernemers weigeren te tekenen of toch blijken te frauderen, dan …..dan…..zullen gesprekken gaan plaatsvinden! Kijk, dat is daadkracht. Er is nog wel discussie over wat mestfraude precies is; is dat al bij een administratieve verschrijving of pas bij 20 verschrijvingen? Op de vraag of er niet meer controleurs moeten komen, stelt de minister dat dat geen zin heeft, omdat mestondernemers de kentekens van controleurs aan elkaar doorgeven en zo controles weten te ontwijken. Dan verzin je daar maar wat op, zou ik zeggen. De journalist vroeg vervolgens of er ook sancties op nieuwe fraude staan, waarop de minister antwoorde dat dat nog moet worden uitgewerkt door de partijen. Ze hoopt in ieder geval dat men elkaar gaat aanspreken op fraude en dat niemand meer zaken wil doen met een fraudeur.

Ik heb de term al eerder gebruikt op deze plaats maar ik doe het nog een keer: in welk parallel universum leven ze daar op dat ministerie? Denkt deze minister nou werkelijk dat dit gaat werken? De sector leunt inmiddels schaterlachend achterover en ook de Rabobank heeft een goede kerst; de dringend noodzakelijke forse inkrimping van de veestapel is opnieuw afgewend en ook deze minister vormt geen probleem. De ambtelijke top op het ministerie heeft haar aan een touwtje. Het Europese oordeel over de PAS is de laatste hoop van eenieder die de stinkende agrarische beerput van Nederland nou eindelijk eens gesaneerd wil zien.

Eric van der Aa

Senior-ecoloog, Rho Adviseurs

Reacties

Carla Anzion - Anzion Advies, milieu&managment 28 januari 2018 17:19

Ik heb deze column over de mestfraude net gelezen, 5 weken na de publicatie. En inmiddels hebben we alweer een nieuwe fraude, namelijk de fosfaatfraude van melkveehouders die -zoals het er nu uitziet- door een groot deel van de melkveehouders is gepleegd. De minister heeft nu wel gezegd op te gaan treden. Enkele jaren geleden hadden we het ontduiken van het gebruik van de ammoniakluchtwassers door varkenshouders. Ongeveer de helft van de voorgeschreven luchtwassers was niet aanwezig of niet in gebruik. En zo zijn er over de jaren heen nog veel meer voorbeelden. Ik sluit me dan ook volledig aan bij de conclusie van Eric van der Aa.

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren