over planvorming en effectstudies

Berekening geluidwinst Schiphol moet beter

di 6 sept 2016

De Commissie m.e.r. heeft de rekenvoorschriften beoordeeld waarmee Schiphol de geluidwinst bij wijzigen van de start- en landings-procedures bepaalt. De bevindingen wijzen uit dat de nieuwe procedures minder geluidwinst opleveren voor verdere groei van de luchthaven dan gedacht. Dat laat een vergelijking met internationaal gehanteerde rekenmethoden zien. Ze adviseert de voorschriften te actualiseren waarmee de geluidwinst van procedurewijzigingen wordt berekend.

De luchthaven Schiphol gaat over tot het breed instellen van nieuwe start- en landingsprocedures. Ze leveren naast brandstofbesparing ook geluidwinst op. Dit laatste effect wordt met een voorgeschreven rekenmodel berekend. Een deel van de winst mag Schiphol voor verdere groei gebruiken. Omdat de omgeving twijfelt aan de positieve milieueffecten van de nieuwe procedures, heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Commissie gevraagd zich uit te spreken over de juistheid van de veronderstelde geluideffecten. Dit advies loopt vooruit op het milieueffectrapport voor het nieuwe normen- en handhavingsstelsel voor Schiphol, waarover de staatssecretaris later besluit.

Actualiseren

De Commissie constateert dat wijzigen van de start- en landingsprocedures volgens het voorgeschreven model meer geluidwinst oplevert dan volgens internationaal gehanteerde rekenmethoden. Bij de start schat het rekenvoorschrift de geluidwinst van lager vliegen hoger in omdat de bodem in dat model voor meer geluiddemping zorgt. Bij de landing leidt dit juist tot een beperkte onderschatting van de winst. Verder kunnen de motorvermogens van de vliegtuigtypes uit het rekenvoorschrift verschillen van die gebruikt in internationaal gehanteerde rekenmethoden. Ook dat beïnvloedt de berekende geluidwinst. De bevindingen wijzen erop dat de voorgestelde nieuwe start- en landingsprocedures minder geluidwinst opleveren voor de verdere groei van de luchthaven dan gedacht. De Commissie adviseert eerst de methoden te actualiseren waarmee de geluidwinst van procedurewijzigingen wordt berekend. Pas daarna kan een goed onderbouwd besluit worden genomen over de verdeling van de vrijkomende geluidruimte voor de verdere groei van de luchthaven.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren