over planvorming en effectstudies

Artikelen

 • 28 september 2011 Nieuw Besluit m.e.r.: veel gevolgen

  Per 1 april van dit jaar is het nieuwe Besluit m.e.r. in werking getreden. Het Besluit m.e.r. is gewijzigd naar aanleidi...

  lees meer
 • 28 september 2011 De m.e.r. als voertuig?

  Het klimaat verandert. Nederland moet zich voorbereiden en aanpassen aan de effecten van klimaatverandering. Ook wanneer...

  lees meer
 • 28 september 2011 Klimaataspecten in planMER

  De aandacht voor klimaatverandering is inmiddels doorgedrongen op alle ruimtelijke planvormingniveaus; van een nationale...

  lees meer
 • 28 september 2011 Arresten Europese Hof

  In maart 2011 heeft het Europese Hof van Justitie drie belangrijke m.e.r.-arresten gewezen. Duidelijk is dat het Hof ied...

  lees meer
 • 28 september 2011 De Rotterdamse praktijk

  In Toets 2011/1 presenteerden Diederik Bel en Welmoed Soepboer een systematische methode voor effectrapportage voor land...

  lees meer
 • 28 september 2011 De A74: sneller en beter?

  In april 2011 deed de Raad van State uitspraak over de beroepen tegen het tracébesluit voor de A74. De beroepen zij...

  lees meer
 • 28 september 2011 Congres IAIA 2011

  De International Association for Impact Assessment komt jaarlijks bijeen. De 31ste editie van het IAIA-congres vond plaa...

  lees meer
 • 28 september 2011 Natuurpunten voor de Afsluitdijk

  In een maatschappelijke kosten-batenanalyse of kosteneffectiviteitsanalyse moeten de effecten op natuur in kaart worden ...

  lees meer
 • 28 september 2011 Vergeten stikstofbronnen II

  Depositie van stikstofverbindingen in daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden dreigt plannen voor wegen, bedrijventerrei...

  lees meer
 • 28 september 2011 Ecologische verbindingszones

  Het kabinet-Rutte heeft besloten fors te bezuinigen op de aankoop van natuurgebieden, en de ecologische hoofdstructuur (...

  lees meer
 • 28 september 2011 Over alternatieven

  In de afgelopen maanden heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zich in een aantal uitspraken uitgel...

  lees meer
 • 28 september 2011 Gezondheid in het MER

  2011 Is het jaar waarin aan de grenswaarde voor fijnstof (PM10) voldaan moet worden. Voor politici en bestuurders is het...

  lees meer
 • 28 september 2011 Laten we ons gek maken?

  Om ons heen zien we veranderingen: politiek en bestuurlijk, maatschappelijk, in de regelgeving, en in de fysieke leefomg...

  lees meer

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren