over planvorming en effectstudies

Vooraankondiging IenW m.e.r.-dag 31 oktober 2019

di 28 mei 2019

Op donderdag 31 oktober 2019, 09 tot 17 uur, in de Prodentfabriek te Amersfoort is de tweejaarlijkse IenW m.e.r.-dag. De dag staat in het teken van de grote opgaven waar Nederland voor staat, de rol van m.e.r. daarbij en de kenmerken van een sterk MER(k).

Een sterk MER(k): voor vandaag en over morgen
In Nederland staan we voor grote en complexe opgaven rondom energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, waterveiligheid en (duurzame) mobiliteit. In een omgeving waar steeds meer sprake is van tegengeluid en verschillen in perceptie. Waarin de betrouwbaarheid van besluitvorming, uitgevoerde onderzoeken en kwaliteit en onafhankelijkheid van m.e.r. steeds vaker in twijfel wordt getrokken. Ook staat de Omgevingswet voor de deur. Flexibiliteit, integraliteit, participatie en transparantie worden steeds belangrijker. Hiermee is en wordt volop geëxperimenteerd, óók in relatie tot m.e.r.
Om met elkaar in dit krachtenveld een goede rol te kunnen blijven spelen is een sterk MER vereist: onafhankelijk, begrijpelijk, kwalitatief goed en ondersteunend aan besluitvorming. Een MER dat invulling geeft aan actuele thema's met aandacht voor innovatie. Maar vooral: goed gepositioneerd in het planvormingsproces.

Op de IenW m.e.r.-dag gaan we met jou in gesprek over wat een sterkt MER is, nu en morgen onder de Omgevingswet, en hoe we m.e.r. kunnen neerzetten als een sterk MER(k).

Programma
Gedurende de dag vinden verschillende praktische en interactieve werksessies plaats, waarin de verschillende facetten van een sterk MER(k) voor vandaag en over morgen aan bod komen. We nemen je mee in de actualiteit en casuïstiek rondom planvorming en m.e.r. Denk aan kwaliteit en kwaliteitsborging, actuele jurisprudentie, participatie en toegankelijkheid voor de burger en Omgevingswet en m.e.r.

 

Bekijk hier de vooraankondiging

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren