over planvorming en effectstudies

Uitndoging IenW m.e.r.-dag 31 oktober 2019

di 28 mei 2019

Op donderdag 31 oktober 2019, 09 tot 17 uur, in de Prodentfabriek te Amersfoort is de tweejaarlijkse IenW m.e.r.-dag. De dag staat in het teken van de grote opgaven waar Nederland voor staat, de rol van m.e.r. daarbij en de kenmerken van een sterk MER(k).

Een sterk MER(K): voor vandaag en over morgen
We staan met z'n allen voor grote en complexe opgaven rondom energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw, waterveiligheid en (duurzame) mobiliteit. In een omgeving waar steeds meer sprake is van tegengeluid en verschillen in perceptie. Waarin de betrouwbaarheid van besluitvorming, uitgevoerde onderzoeken en kwaliteit en onafhankelijkheid van m.e.r. steeds vaker in twijfel wordt getrokken. Ook staat de Omgevingswet voor de deur. Flexibiliteit, integraliteit, participatie en transparantie worden steeds belangrijker. Hiermee is en wordt volop geëxperimenteerd, óók in relatie tot m.e.r.

Om met elkaar in dit krachtenveld een goede rol te kunnen blijven spelen, is een sterk MER vereist: onafhankelijk, begrijpelijk, kwalitatief goed en ondersteunend aan besluitvorming. Een MER dat invulling geeft aan actuele thema's met aandacht voor innovatie. Maar vooral: goed gepositioneerd in het planvormingsproces.

Op de IenW m.e.r.-dag gaan we met jou in gesprek over de rol van m.e.r., nu en onder de Omgevingswet, en hoe we m.e.r. kunnen neerzetten als een sterk MER(k).

Programma
De IenW m.e.r.-dag is van 09:00 tot 16:30 uur. We hebben een mooi plenair programma met opening door Michèle Blom, Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, gevolgd door inspirerende visies door Erik Pool, Directeur Participatie ministerie van IenW en Lourens Loeven, Directeur Commissie m.e.r.. Daarna vinden er drie rondes plaats met diverse interactieve werksessies. De plenaire afsluiting wordt verzorgd door Thomas Rau. Hierna kun je napraten tijdens de netwerkborrel.

In de werksessies kun je kennis opdoen en mee discussiëren over onderwerpen als:

  • Kwaliteit en toegankelijkheid van het MER en de mogelijkheden deze te verbeteren.
  • Participatie en m.e.r. en hoe om te gaan met kennisconflicten.
  • M.e.r. voor omgevingsvisies en omgevingsplannen: ervaringen en inzichten uit de pilots.
  • Dilemma’s die bij monitoring en m.e.r. komen kijken.
  • Het beoordelen van sociale effecten en van klimaatadaptatie in het MER.
  • Hoe om te gaan met stikstofdepositie na het sneuvelen van het PAS?
  • De positie van m.e.r. en het belang van leiderschap in planprocessen en m.e.r.

Ook nemen we je mee in de actualiteiten en casuïstiek rondom planvorming en m.e.r. Denk aan actuele jurisprudentie, de Omgevingswet en m.e.r., en m.e.r.-beoordelingen.

Meld je aan
Mis deze inspirerende dag niet en meld je aan via het aanmeldformulier. Ik moedig je daarbij aan om ten minste één jonge collega (<35 jaar) mee te nemen naar deze dag.

Klik hier om je aan of af te melden

Het inschrijven voor de werksessies volgt in september. Voor vragen kun je terecht op registratie@bureaumk.nl. Verspreid deze uitnodiging gerust binnen jouw netwerk.

 

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren